درباره هیئت

iconما کی هستیم؟

هيئت جهانى قرآن كريم - یک سازمان داوطلب داوطلب داوطلبانه با اشاره به قرآن و سنت، افتخار و افتخار دارد که در خدمت قرآن کریم از طریق آماده سازی تفسیر قرآن در تمام زبان های بین المللی - و شعار آن: قرآن برای هر انسان و تفسیر قرآن در هر زبان

iconاهداف ما

تعریف قرآن کریم و علوم آن و قرآن از خیر، امنیت و صلح برای همه بشر، آماده سازی و ترجمه تفسیرهای صحیح قرآن کریم، تهیه محققانی است که متخصص در تفسیر قرآن و مطالعات قرآنی در همه زبان های بین المللی

iconچشم انداز و مأموریت

هيئت جهانى قرآن كريم - نهاد برجسته جهان در خدمت قرآن و تفسیر آن و علوم آن در همه زبان های بین المللی

iconپروژه های ما

پروژه های ما متنوع هستند، از جمله: تهیه و ترجمه اصطلاحات صحیح قرآنی، احیای تفسیرهای نوشته شده در زبان های مختلف، آموزش قرآن، توسعه تحقیقات، مطالعات، ترجمه قرآن و مطالعات چشم انداز آینده در همه زبان های بین المللی


مقالات جدید

  • img
  • img
  • img