درباره هیئت

iconما کی هستیم؟

هيئت جهانى قرآن كريم - یک سازمان داوطلب داوطلب داوطلبانه با اشاره به قرآن و سنت، افتخار و افتخار دارد که در خدمت قرآن کریم از طریق آماده سازی تفسیر قرآن در تمام زبان های بین المللی - و شعار آن: قرآن برای هر انسان و تفسیر قرآن در هر زبان

iconاهداف ما

تعریف قرآن کریم و علوم آن و قرآن از خیر، امنیت و صلح برای همه بشر، آماده سازی و ترجمه تفسیرهای صحیح قرآن کریم، تهیه محققانی است که متخصص در تفسیر قرآن و مطالعات قرآنی در همه زبان های بین المللی

iconچشم انداز و مأموریت

هيئت جهانى قرآن كريم - نهاد برجسته جهان در خدمت قرآن و تفسیر آن و علوم آن در همه زبان های بین المللی

iconپروژه های ما

پروژه های ما متنوع هستند، از جمله: تهیه و ترجمه اصطلاحات صحیح قرآنی، احیای تفسیرهای نوشته شده در زبان های مختلف، آموزش قرآن، توسعه تحقیقات، مطالعات، ترجمه قرآن و مطالعات چشم انداز آینده در همه زبان های بین المللی


مقالات جدید

ترجمه معانی قرآن كريم به فارسی -  سوره بقره (281 - 286)

ترجمه معانی قرآن كريم به فارسی - سوره بقره (281 - 286)

جمعه   17 بهار اول  1441 هجیرا 15-11-2019 م

سوره بقره (281 - 286) ﴿281﴾ - و از روزی بترسید که در آن (روز) به سوی الله باز گردانده می‌شوید، سپس به هر کس (پاداش) آنچه انجام داده؛ تمام و کامل داده می‌شود، و به آنان ستم نخواهد شد. ﴿281﴾ ﴿282﴾…

  • img
  • img
  • img