ترجمه معانی قرآن كريم به فارسی - سوره بقره (1 - 10)

ترجمه معانی قرآن كريم به فارسی - سوره بقره (1 - 10)

ترجمه معانی قرآن كريم به فارسی

                                                                                                                          

سوره بقره (1 - 10)

 

[1] - الف. لام. میم (1).

[2] -  این کتابی است که هیچ شکی در آن نیست و مایه هدایت پرهیزگاران(2) است.

[3] - آن کسانی‌که به غیب(3) ایمان می‌آورند و نماز را بر پا می‌دارند و از آنچه روزی‌شان داده‌ایم انفاق می‌کنند(4).

[4] -  و آنان که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه (بر پیامبران) پیش از تو نازل شده، ایمان می‌آورند، و به روز رستاخیز یقین دارند.

[5] - آنان بر هدایت از جانب پروردگارشانند و آنان رستگارانند.

[6] - کسانی‌که کافر شدند، برایشان  یکسان است که آنان را بترسانی یا نترسانی، ایمان نمی‌آورند(5).

[7] -  الله بر دل‌‌ها و گوش‌هایشان مهر زده است و بر چشم‌هایشان پرده‌ای است، و برای آن‌ها عذاب بزرگی است.

[8]-  گروهی از مردم هستند که می‌گویند: به الله و روز رستاخیز ایمان آورده‌ایم، در حالی‌که ایمان ندارند.

[9] - آنان (به نظرشان) الله و مومنان را فریب می‌دهند، در حالی‌که جز خودشان را فریب نمی‌دهند ولی نمی‌فهمند.

[10] -   در دل‌های آنان بیماری است و الله بر بیماری آنان افزوده، و بخاطر دروغ‌هایی که می‌گفتند، برایشان  عذاب دردناکی است.

--------------

[1]الف. لام. میم، حروف مقطعه هستند که در اوایل برخی از سوره‌های قرآن آمده است، که معانی آن‌ها را تنها الله متعال می‌داند. (تفسیر ابن کثیر).

2 - مراد از پرهیزگاران کسانی‌اند که فقط از الله متعال می‌ترسند و احکام او را به جای می‌آورند و از چیزهای منع‌شده دوری می‌جویند.

3 - مراد از غیب، تمام آن چیزهایی است که عقل و حواس نتواند آن را در دنیا درک کند مانند: وجود الله متعال، فرشتگان، حیات بعد از مرگ و غیره، و در اینجا مراد از ایمان به غیب، یقین‌داشتن به تمام آن مسایل ماورای عقل و حواس که الله و رسول ما را از آن خبر داده‌اند می‌باشد مانند: ایمان به الله متعال، اعتقاد داشتن به فرشتگان، کتاب‌های آسمانی، پیامبران، روز رستاخیز و قضا و قدر.

4 - این آیه اشاره به ارکان اساسی اسلام دارد همچنانکه در حدیث نبوی آمده است: «اسلام بر پنج چیز بنا شده است 1- گواهی‌دادن بر این که الله یکی است و جز او معبودی بر حق نیست و محمد r رسول الله است 2- اقامۀ نماز 3- دادن زکات 4- ادای حج 5- گرفتن روزۀ ماه رمضان». (صحیح بخاری: 8)

5 - در اینجا علت ایمان‌نیاوردن آن‌ها بیان شده که چگونه ارتکاب کفر و تکرار معصیت، دل را از پذیرفتن حق باز می‌دارد.